Regels en afspraken

Dresscode 2017

... door de baan en op de oefenaccommodaties


Dames
 • blouse (polo, hemd, t-shirt) met of zonder mouwen, met of zonder kraagje (navel bedekt)
 • bermuda of broekrok (geen shorts)
 • lange broeken (joggingpakken niet toegelaten)
 • alle jeans maar effen en egaal van kleur; niet gescheurd, uitgerafeld of kunstmatig bewerkt met vlekken en strepen
 • golfschoenen met soft spikes (metalen spikes zijn verboden)
 
Heren
 • polo, hemd met mouwen en kraagje
 • golf t-shirt met mouwen en aansluitende hals
 • bermuda's (geen shorts)
 • lange broeken (joggingpakken niet toegelaten)
 • alle jeans maar effen en egaal van kleur; niet gescheurd of uitgerafeld of kunstmatig bewerkt met vlekken en strepen
 • golfschoenen met soft spikes (metalen spikes zijn verboden)
De kledijcode geldt zowel op de baan als op de oefenterreinen.... tijdens de prijsuitreikingen en de recepties

 

   Na elke competitiewedstrijd in het weekend, en uit respect vor de sponsors,   
vragen wij vriendelijk aan elke deelnemer
om aanwezig te zijn op de prijsuitreikingen.

Zonder tegenbericht zullen deze steeds plaats vinden

op zaterdag om 19:00
op  zondag  om 18:30Nieuwe leden stellen zich de vraag hoe ze zich zullen kleden voor een prijsuitreiking.

Om misverstanden en gênante situaties te vermijden geeft het Bestuur volgende toelichting.

Wij vragen aan alle deelnemers van een wedstrijd opgefrist en in nette kledij naar de prijsuitreikingen en/of recepties te komen, tenzij vooraf een specifieke kledijcode wordt vermeld.

Voor de dames is de kledijcode voor een prijsuitreiking ‘smart casual’ of opgefrist en in nette, gepaste kledij.

Voor de heren en junioren is de kledijcode voor een prijsuitreiking stadskledij of ‘smart casual’. Meer expliciet ‘opgefrist en in nette, gepaste kledij’: in hemd of geklede polo met kraag met of zonder das/vest, lange broek (geen gescheurde jeans), met stads- of modieuze vrijetijdschoenen (geen sportschoenen) en zonder hoofddeksel.

Voor de standing van onze golfclub worden de spelers die hier niet aan voldoen, verzocht hun prijs niet in ontvangst te nemen, zoals vermeld in het wedstrijdreglement.?

Het afhalen van een prijs in golfkledij wordt niet meer getolereerd.

Lid zijn van een golfclub is een privilegie en respect voor andere leden is vitaal voor de harmonie in een succesvolle club. Van de leden wordt daarom verwacht, dat ze zich steeds gepast kleden.

Wij verwachten van onze leden dat zij ook hun gasten op de hoogte brengen van onze kledingvoorschriften.

De deelnemers dienen via de scorekaart aan te duiden of voor de aanvang van een wedstrijd op het secretariaat mee te delen of ze al dan niet aanwezig zullen zijn op de prijsuitreiking.

 

 
Lokale regels 2017

1. Out of Bounds - Buiten de Baan

a. 'Buiten de Baan' of 'Out of bounds' wordt op de baan aangeduid door witte 
    palen of door omheiningen
.
b. 'Interne out of bounds': op bepaalde holes zijn er 'out of bounds' zones op de 
    baan. 
    De grenzen worden aangeduid door palen met een witte kleur al dan niet in 
     ombinatie met andere kleuren.
    De concrete gevallen op de Brabantse Golf zijn:

              
           • Hole 3: hier is hole 4 'out of bounds'
           • Hole 4: hier is hole 3 'out of bounds'

2. Waterhindernissen - Regel 26

a. Waterhindernissen worden aangeduid door gele palen, lijnen of tegels

b. Laterale waterhindernissen worden aangeduid door rode palen of lijnen
c. (Laterale) waterhindernissen worden beschouwd als 'Environmentally Sensitive 
    Areas' (ESA)als de rode of ge
le palen gemarkeerd zijn met een groene top.
    Het betreden van of het spelen vanuit zulke 'ESA-zone' is
ten strengste
    verboden.
    Op de Brabantse Golf is de zone langsheen het kanaal tussen de holes 3, 4
    en 5
een 'ESA-zone'. Ook het bos, links op hole 4, is een ESA-zone.


3. Environmentally Sensitive Are (ESA)

 

De laterale waterhindernis langs holes 3,4 en 5, de frontale waterhindernis op hole 5
en de cut of bounds (bos) links van hole 4 zijn gebieden die beschouwd worden als ESA.
Deze gebieden zijn respectievelijk gemarkeerd met rode, gele en witte palen met een
groene top. Het is ten strengste verboden om deze gebieden te betreden of de bal vanuit
deze gebieden te spelen. Indien de bal in één van deze waterhindernissen ligt moet
worden verder gespeeld met één strafslag volgens Regel 26-1.

 • Indien de bal  buiten de baan ligt moet men, met één strafslag, een bal spelen zo
  dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld
  (Regel 20-5).

 • Indien de bal door de baan ligt maar de ESA een belemmering vormt voor de stand
  of de ruimte voor de voorgenomen swing mag de speler, zonder strafslag, deze belemmering ontwijken. Hij moet de bal droppen binnen één stoklengte van het punt
  zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal lag en waar de belemmering ontweken
  wordt  maar niet dichter bij de hole of niet in een hindernis.

 

De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgeraapt. De speler mag deze
belemmering evenwel niet ontwijken volgens deze Lokale Regel  indien de slag niet
uitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de ESA of indien de belemmering
van de ESA zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke slag of onnodige abnormale stand, swing of speelrichting.

 

De bruggen over deze waterhindernissen maken deel uit van de waterhindernis maar worden niet beschouwd als ESA.


4. Grond in bewerking - Ground Under Repair (G.U.R.) - Regel 25-1

De zones 'grond in bewerking' of 'ground under repair' (GUR) worden aangeduid door ofwel:


    • blauwe palen of lijnen
      Spelen uit die zone is verboden., m.a.w. de belemmering MOET ontweken
      worden, zonder strafslag, volgens regel 25-1.


    • witte lijnen
     
Spelen uit deze zone is optioneel, m.a.w. de belemmering MAG ontweken
      worden, zonder strafslag, volgens regel 25-1


    • holes 9 en 18
     
De zone links van de green van hole 9 en rechts van de green van hole 18
      rond de moerbeiboom is 'G.U.R.' van waaruit niet mag worden gespeeld. 
      Indien de bal van de speler in dat gebied ligt of indien het gebied een
      belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de ruimte van zijn
      voorgenomen swing, moet de speler deze belemmering ontwijken, zonder
      strafslag, volgens regel 25-1.


5. Preferred lies

   In de periode van 1 november tot 30 april kan “preferred lies” toegestaan
   worden voor één, meerdere of alle holes, terwijl “handicap conditions” toch
   blijven gelden.

   Een bal, die op het kort gemaaid gras door de baan ligt, mag dan zonder straf
   opgenomen en gereinigd worden. Vóór het opnemen moet de speler zijn bal
   markeren. De bal moet daarna worden teruggelegd op een plaats binnen een
   afstand van 15 cm van de markering (oorspronkelijke plaats), maar niet dichter
   bij de hole.


6. Belemmeringen

    Verschillende gevallen zijn mogelijk :


    a. Vaste Sprinkler Heads
       Alle vaste sprinkler heads zijn vaste obstakels en ontwijking ervan is
       toegestaan zoals beschreven in regel 24-2. Bovendien mag een speler een
       dergelijk obstakel zonder straf ontwijken op volgende cumulatieve
       voorwaarden: dit obstakel ligt binnen de 2 stoklengten van de putting green
       en binnen de 2 stoklengten van de bal, - dit obstakel ligt tegelijk op de
       speellijn tussen zijn bal en de hole,- de bal ligt niet in een hindernis. De bal
       mag dan worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt op het
       dichtstbijzijnde punt van waar de bal lag maar (1) niet dichter bij de hole, (2)
       vanop een plaats waar de belemmering wordt ontweken en (3) vanop een
       plaats die niet in een hindernis of op de green ligt.


    b. Stenen in bunkers
       
Stenen in bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1 van toepassing)


    c. Bescherming van jonge bomen
       Bomen met steunpalen of aanplantingen omgeven door metaaldraad/
       plastieken behuizing/gaas. Indien een een dergelijke boom de positie van
       de speler of de plaats van zijn voorgenomen swing hindert, moet de bal
       zonder straf opgenomen worden en vervolgens gedropt volgens de
       procedure beschreven in regel 24-2b (i) (Vast Obstakel). Bij het opnemen
       van de bal mag deze worden schoongemaakt.

   
d. De dreef, rechts op hole 18, wordt niet beschouwd als een kunstmatig verharde
        oppervlakte en maakt dus integraal deel uit van de baan.
Alle andere paden worden
        beschouwd als kunstmatig verharde oppervlakte en mogen ontweken worden volgens
        regel 24-2b (i) 


    e. De grote (fundering) stenen in het bosje tussen de fairways van holes 15 en 16
       zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 24-2b (i).


7. Ingebedde bal door de baan

    
Door de baan mag een bal, die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, 
    zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk
    bij de plaats van de markering, niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet
    de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.
   
    Uitzonderingen:
    a) Een speler mag een belemering niet volgens deze Lokale Regel ontwijken

        indien de bal is ingebed in zand in een gedeelte dat niet kort is gemaaid.
    b) Een speler mag een belemmering niet volgens de Lokale Regels ontwijken
        indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemering
        dan de terreinomstandigheid als is bedoeld in de Lokale Regel.

 
8. Voorrang op de golfbaan

   • Op hole 6 moeten spelers, die de green willen betreden om te putten,
      voorrang geven aan de spelers die afslaan op hole 7.

   • Op hole 11 moeten spelers, op het fairwaygedeelte naast hole 12, voorrang
      geven aan de spelers die op hole 12 afslaan.

   • Op hole 13 moeten spelers er zich, voor het afslaan, van vergewissen dat er
     geen andere spelers staan op de green van hole 11 staan of ervan terugkeren.

   STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE LOKALE REGELS 1 TOT 8:
         - bij matchplay: verlies van de hole
         - bij strokeplay: twee slagen


9. Andere lokale regels

    a. Mobiele telefoon
       Gebruik van een mobiele telefoon door een speler of een caddie op de
       golfbaan is niet aanbevolen. Echter, in geval van nood of gevaar (voor
       medische redenen, ...) of om te telefoneren naar het wedstrijdsecretariaat,
       mag een mobiele telefoon uitzonderlijk worden gebruikt. In elk geval moet
       een telefoon zijn uitgeschakeld tijdens de wedstrijd, teinde de andere
       spelers niet te storen.

       1. Gebruik van een telefoon om advies te geven of te vragen in overtreding
           van Regel 8-1: diskwalificatie (Regel 14-3)
       2. Gebruik van een mobiele telefoon zoals toegelaten volgens de Regels,
           maar storend voor andere spelers:

            - Eerste overtreding: de speler is schuldig aan een overtreding van de etiquette en
              moet zijn telefoon onmiddellijk uitschakelen.

            - Volgende overtreding: de speler is schuldig aan een ernstige overtreding van de
              etiquette en de Wedstrijdcomissie mag een straf van diskwalificatie opleggen 
              volgens Regel 33-7.

    b. Afstandsmeters (regel 14-3: nieuw vanaf 1 januari 2016)
       Een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden, op voorwaarde dat de
       speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van 
       bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds 
       niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie(s) bezit(ten) mag
       wel meegenomen worden op de baan, maar alleen om er de afstand mee te meten.
       Indien een speler tijdens een wedstrijd de apparatuur gebruikt voor andere gegevens
       dan alleen afstand, 
overtreedt de speler regel 14-3, op straf van diskwalificatie. 
      

    c. Soft Spikes

       Enkel Soft Spikes zijn toegelaten. Het dragen van schoenen met metalen
       spikes is verboden. Straf bij overtreding van deze plaatselijke regel tijdens 
       een wedstrijd is: diskwalificatie.


Kijk ook AD VALVAS of op de WEBSITE of er 'tijdelijke' Lokale Regels van toepassing zijn.

___________
_____________________________________________________________

Pinposities


De pinpositie van de dag wordt aangekondigd op het nieuwe informatiebord aan hole 1.
Deze positie wordt aangegeven met een letter van A tot F welke overeenstemt met één van de zes zones waarin elke green verdeeld is volgens een vast schema.

De letters van A tot F zullen eveneens een vaste kleur hebben:

                                               A = blauw
                                               B = oranje
                                               C = geel
                                               D = rood
                                               E = paars
                                               F = groen

Voor elke wedstrijd kunnen de pinposities gewijzigd worden.
De kleur van de vlaggen op alle holes is geel.

NIEUWE PINPOSITIES 2015 holes 1 tot 9
NIEUWE PINPOSITIES 2015 holes 10 tot 18

__________________________________________________________________________

Hou het netjes!


Het bestuur en het personeel van de Brabantse Golf willen iedereen, leden, bezoekers en zakenmensen, een aangename en nette accommodatie aanbieden.
Dit kan enkel met uw gewaardeerde hulp.
Daarom vragen wij u vriendelijk:
 1. Restafval enkel achter te laten in de vuilbakken
 2. PMD enkel achter te laten in de PMD vuilbakken
 3. De toiletten netjes achter te laten
 4. Eerst uw golfschoenen volledig te reinigen en af te spuiten alvorens het clubhuis, de kleedkamers en de toiletten te betreden
 5. Uw golftas of –trolley eerst op te bergen of te verzamelen op de daartoe aangewezen plaatsen, zodat de centrale doorgang (onder de poort) volledig vrij blijft
 6. Sigarettenpeuken te deponeren in de voorziene asbakken rond het clubhuis. Rokende golfers kunnen terecht op het secretariaat voor een recycleerbaar golfasbakje om aan de golftas te bevestigen.

Na u komen er nog golfers en bezoekers. Ook zij willen, net zoals u, in een aangename en propere omgeving vertoeven.

Dank u!


PARTNERSContact

Brabantse Golf
Steenwagenstraat 11
1820 Melsbroek

T: 02 751 82 05
F: 02 751 84 25
secretariaat@brabantsegolf.be